Yleinen sosiaalityö ja -ohjaus

Tarjoamme tukea arkielämän eri tilanteissa. Järjestämme ohjausta, neuvontaa ja apua, myös kiireellisissä tilanteissa. Etsimme yhdessä ratkaisuja elämäntilanteesta johtuviin vaikeuksiin sekä pyrimme vahvistamaan omaa toimintakykyäsi ja osallisuuttasi.
Järjestämme tukea, ohjausta ja neuvontaa aikuisille arkielämän eri tilanteissa.
Järjestämme tukea, ohjausta ja neuvontaa nuorille aikuisille arkielämän eri tilanteissa. 
Tarjoamme kokemusasiantuntijoiden tukea yhdessä sosiaalityön ammattilaisten kanssa.
Turvaamme kiireellisen avun saannnin ja tarvittavat sosiaalipalvelut kriisitilanteissa virka-aikana.
Tuemme ja ohjaamme arkielämän tilanteissa ja etuuksiin liittyvissä kysymyksissä.