Kokemusasiantuntijat

Tarjoamme kokemusasiantuntijoiden tukea yhdessä sosiaalityön ammattilaisten kanssa.

Aikuissosiaalityön kokemusasiantuntijat ovat kokemusasiantuntijakoulutuksen saaneita henkilöitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia sairaudesta, vammasta tai vaikeasta elämäntilanteesta. He tietävät, millaiset palvelut ovat auttaneet heitä ja ovat valmiita auttamaan muita samassa tilanteessa olevia. Kokemusasiantuntijat toimivat yhteistyössä sosiaalialan ammattilaisten kanssa erilaisissa tehtävissä. Voit saada kokemusasiantuntijalta tukea, jos mieltäsi painavat esimerkiksi raha-asiat, asumisen haasteet, riippuvuudet tai muut arjen ongelmat. Kokemusasiantuntijalta voit saada tietoa sekä käytännön tukea asioiden hoitamiseen. Kokemusasiatuntija tuo toivoa ja rohkeutta yrittää eteenpäin toivottomaltakin vaikuttavassa elämäntilanteessa. Voit pyytää kokemusasiantuntijan tueksesi tapaamisiin ammattilaisten kanssa. Halutessasi voit tavata kokemusasiantuntijan myös kahden kesken. Suunnittelu- ja kehittämistyössä toimiville kokemusasiantuntijoille voit kertoa toiveitasi ja kokemuksiasi palveluista. Kokemusasiantuntijoiden palvelut ovat ilmaisia, ja ne on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille. Voit varata tapaamisajan, vaikka sinulla ei olisi asiakkuutta sosiaali- tai terveyspalveluihin, ja halutessasi voit ottaa läheisesi mukaan. Kokemusasiantuntijoilla on työsopimus ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Ehdot palvelun saamiseksi

- Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille, jotka kokevat tarvitsevansa sosiaalipalvelua käyttäneen henkilön kokemusta ja tukea asioimisessa. - Palvelua voi saada määräajan. - Palvelun käyttö ei edellytä sosiaalipalveluiden asiakkuutta.

Palvelu on maksuton.