Neuvonta ja ohjaus aikuissosiaalityössä

Tuemme ja ohjaamme arkielämän tilanteissa ja etuuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Aikuissosiaalityön neuvonnasta saat tukea ja ohjausta erilaisissa arkielämän tilanteissa tai etuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Sosiaalipalvelujen neuvonnassa ohjataan, miten voit hakea palvelua tai etuutta ja tarvittaessa neuvotaan mitä liitteitä hakemuksen käsittelyssä tarvitaan. Aikuissosiaalityön neuvonta on avoin kaikille, eikä se synnytä automaattisesti asiakkuutta sosiaalipalveluihin. Etsimme yhdessä vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi. Voimme auttaa esimerkiksi työllistymiseen, opintoihin, rahahuoliin tai asumiseen liittyvissä asioissa. Aikuissosiaalityössä tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sopivimpien palvelujen löytämiseksi. Sosiaalipalveluiden neuvontaa annetaan ilman ajanvarausta. Palveluntarvetta arvioidessa voidaan tarpeen mukaan sopia myös tapaamisajan varaamisesta. Yhteydenotto neuvontaan ei automaattisesti aloita asiakkuutta ja asiointi on mahdollista myös nimettömänä. Aikuissosiaalityön neuvontapalveluissa tehdään yhteistyötä muiden sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon, työllisyyspalveluiden sekä Kelan kanssa asiakkaan tarpeen mukaan.

Ehdot palvelun saamiseksi

- Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta erilaisissa arkielämän tilanteissa tai etuuksiin liittyvissä kysymyksissä. - Neuvonta ei synnytä automaattisesti asiakkuutta sosiaalipalveluihin.

Palvelu on maksuton.