Virka-aikainen sosiaalipäivystys

Turvaamme kiireellisen avun saannin ja tarvittavat sosiaalipalvelut kriisitilanteissa virka-aikana.

Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen tarkoitus on turvata välttämättömän ja kiireellisen sosiaalihuollon saanti. Palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja apua erilaisissa sosiaalisissa hätätilanteissa ja kriiseissä virka-aikana. Palvelua saat olemalla yhteydessä sosiaalitoimistoon. Sosiaalinen hätätilanne on luonteeltaan välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä vaativa tilanne, kuten äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet, lähisuhdeväkivaltatilanteet ja vaikeudet itsenäisessä kotona pärjäämisessä. Esimerkkinä akuutti yösijan tarve, asunnottomuus, mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvä avuntarve tai yllättävä varattomuus, joka johtaa perustarpeiden, kuten ruuan- ja lääkkeidensaannin epävarmuuteen. Virka-aikaisessa sosiaalipäivystyksessä arvioidaan kiireellisten sosiaalipalvelujen sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarve. Tarvittaessa tarjotaan psykososiaalista tukea sekä neuvontaa ja ohjausta. Palvelua toteutetaan puhelimitse, etäyhteydellä, sosiaalihuollon palvelupisteessä, kotikäyntinä tai jalkautumalla tilanteen vaatimaan paikkaan. Virka-aikainen sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä poliisin, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen ja hätäkeskuksen sekä tarpeen mukaan myös muiden alueen toimijoiden kanssa.

Ehdot palvelun saamiseksi

- Palvelu on tarkoitettu kuntalaisille ja kunnan alueella oleskeleville henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja apua erilaisissa sosiaalisissa hätätilanteissa ja kriiseissä virka-aikana. - Sosiaalinen hätätilanne on luonteeltaan välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä vaativa tilanne, kuten äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet, lähisuhdeväkivaltatilanteet ja vaikeudet itsenäisessä kotona pärjäämisessä. - Sosiaalihuollon ammattilainen tekee arvion tarpeestasi kiireellisiin sosiaalipalveluihin sekä taloudelliseen tukeen.

Palvelu on maksuton.