Geriatrian poliklinikka

Teemme ikääntymiseen liittyvää moniammatillista arviointia sekä tarjoamme kuntoutusjaksoja. Geriatrian poliklinikka toimii Espoossa.

Geriatrinen arviointi- ja kuntoutuspoliklinikka on ikääntyvien poliklinikka, jonne pääset lääkärin lähetteellä. Poliklinikka tarjoaa moniammatillista arviota, hoitoa ja kuntoutusta, kun sinulla on huoli toimintakyvystäsi ja tarvitset tueksesi useamman ammattilaisen apua. Poliklinikalla työskentelee muun muassa geriatri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Poliklinikalle tulet omalla kyydillä. Poliklinikalla kanssasi tehdään arvio toimintakyvystäsi sekä tutkitaan ja hoidetaan toimintakyvyn esteitä. Läheisesi on tervetullut mukaasi poliklinikalle. Arviointien jälkeen kanssasi sovitaan kuntoutumisen tavoitteista. On tärkeää, että itse olet halukas muutokseen ja valmis työskentelemään yhdessä sovittujen asioiden eteen. Arvioinnin jälkeen kuntoutus voi jatkua geriatrisella arviointi- ja kuntoutuspoliklinikalla tai jossain muualla kuten esimerkiksi kotona kotikuntoutuksen tuella. Kun kuntoutumisesi jatkuu geriatrian poliklinikalla, se sisältää ryhmä- ja yksilökäyntejä 1-3 kertaa viikossa enimmillään kolmen kuukauden ajan. Käytettävissä on myös etäyhteys tietokoneella poliklinikalta kotiin. Noin kuukausi kuntoutumisjakson päättymisen jälkeen sinulle soitetaan poliklinikalta. Puhelussa voit kertoa onnistumisistasi jatkohoito-ohjeissa ja -harjoitteissa. Geriatrinen arviointi- ja kuntoutuspoliklinikka voi toteuttaa myös jatkokuntoutuksen sairaalasta kotiutumisesi jälkeen.

Ehdot palvelun saamiseksi

Geriatrisen arviointi- ja kuntoutuspoliklinikan arviointi ja kuntoutus edellyttää lääkärin lähetteen, kun ikääntyneellä potilaalla on tunnistettu tarve toimintakyvyn laaja-alaiselle arviolle ja moniammatillisen kuntoutukselle. Yksittäisen terapian tarve ei ole peruste geriatrisen poliklinikan arvioinnille tai kuntoutukselle.

Lääkärin vastaanotto- ja kotikäynti on maksullinen. Muun henkilön arviokäynti maksuton. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti on maksuton. Muun henkilön vastaanotto- ja kotikäynti maksullinen.