Hammashoidon päivystys

Vastaamme kiireellisestä hammashoidosta, jota ei voida siirtää ilman sairauden tai vamman pahenemista.

Päivystyksessä annetaan potilaalle ensiapuluonteista hoitoa hänen asuinpaikastaan riippumatta. Päivystyksellisellä hoidolla tarkoitetaan kiireellistä hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden tai vamman pahenemista. Arkipäivisin päivystys järjestetään hyvinvointialueen omissa hammashoitoloissa. Iltaisin, viikonloppuisin, arkipyhinä ja yöaikaan päivystys toimii Uudenmaan keskitetyissä päivystyspalveluissa Helsingissä. Yöpäivystyksessä hoidetaan vain välitöntä ensiapua tarvitsevia potilaita, joiden hoitoa ei voida lääketieteellisin perustein siirtää seuraavalle päivälle. Hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan aina puhelimitse ennen päivystyskäynnille saapumista. Välitöntä päivystyksellistä hoitoa ja yöaikaan hoidettavat, vaativat tilanteet: - Lisääntyvä turvotus, punoitus ja kipu - Rajoittunut suun avautuminen (alle 2 sormen leveyttä etuhampaiden väli) - Nielemisvaikeus - Kasvo- ja leukamurtumaepäily - Hammastapaturma (pysyvän hampaan irtoaminen, siirtyminen tai tapaturmainen lohkeaminen) - Maitohammastapaturma, jossa hampaat eivät mene yhteen. - Hampaanpoiston tai muun toimenpiteen jälkeinen verenvuoto suusta, joka ei 2 tunnissa tyrehdy päivystysavun antamilla ohjeilla. - Leukaluksaatio (leukanivel sijoiltaan) Muita päivystyksellistä hoitoa vaativia tilanteita ovat: - Hammastapaturma (pysyvän hampaan irtoaminen, siirtyminen tai tapaturmainen lohkeaminen) - Rikkoontunut kiinteä oikomiskoje, joka pistää, eikä kipua saa helpotettua purukumilla tai oikomisvahalla. Tai oikomiskojeen pistäminen on aiheuttanut verenvuotoa, joka ei tyrehdy kompressiolla, (tarvittaessa myös yöllä) - Voimakas kipu, joka ei reagoi kivun lievitykseen. - Hammas- ja suusairauksiin liittyvät yleisoireet (esimerkiksi kuumeilu) - Leukanivelen oire, jossa suu ei aukea tai mene kiinni - Hammaslohkeama, jossa mukana seuraavia oireita: turvotus, suunavaus rajoitus tai särkylääke ei auta - Hammasproteesi on aiheuttanut kipeän painohaavan. - Suuri ulkonäöllisesti häiritsevä lohkeama etuhampaassa, eikä ongelman kanssa voi odottaa pidempään. Esimerkkejä tilanteista, jotka eivät vaadi päivystyksellistä ensiapua - lievä kipu, johon särkylääke auttaa - lyhytaikainen ienverenvuoto esimerkiksi hampaiden harjauksen jälkeen - vihlominen kylmälle tai kuumalle - hampaan tai paikan lohkeama - proteesien tai irrotettavien oikomiskojeiden ongelmat

Ehdot palvelun saamiseksi

Päivystyksellistä hoitoa saavat kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat.

Päivystyksellisestä suun terveydenhoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksut 18 vuotta täyttäneiltä. Maksu koostuu käyntimaksusta ja toimenpidemaksuista. Suun terveydenhuollon maksut kerryttävät maksukattoa, lukuun ottamatta hammasteknisten töiden osuutta.