Hammashoito aikuisille

Tarjoamme aikuisille suun terveyteen liittyvää tietoa sekä suun sairauksien tutkimusta, ehkäisyä ja hoitoa.

Hyvä ja huolellinen omahoito on tärkeää suun terveyden ylläpitämiseksi. Aikuisen suun terveydenhoidon palveluihin kuuluvat suun terveyden edistäminen, terveysneuvonta ja suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito. Hoitoon pääsy määräytyy hoidon tarpeen ja sen edellyttämän kiireellisyyden mukaan. Hoidon kiireellisyys arvioidaan ajanvarauksen yhteydessä. Hammaslääkärin tutkimuskäynnillä tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritellään myös hoidon toteuttamisaikataulu sekä seuraavan tutkimuksen ajankohta. Kiireettömään suun terveydenhoitoon tulee päästä 3 kuukaudessa tai viimeistään 6 kuukaudessa, mikäli potilaan terveyden ei katsota vaarantuvan. Erityisryhmille kuten kehitysvammaisille, ikääntyneille on omat toimintamallit, joissa moniammatillisesti tuetaan mahdollisuuksia hyvään omahoitoon ja suun terveyden ylläpitämiseen. Tilapäisissä, hoitosuunnitelman ulkopuolisissa, hoitoa edellyttävissä tilanteissa (esimerkiksi hampaan lohkeama), jotka eivät edellytä päivystyksellistä hoitoa tehdään ajanvaraus asiakaspalvelussamme puhelimitse ja tietyillä alueilla myös sähköisesti netissä. Hammashoitoa voidaan järjestää hyvinvointialueen omien hammashoitoloiden lisäksi ostopalveluna tai palvelusetelillä yksityisellä hammaslääkärillä. Päivystyksellistä ensiapua annetaan kaikille asuinpaikasta riippumatta ympäri vuorokauden. Päivystys toimii arkipäivisin hyvinvointialueen omissa hoitoloissa ja iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystyksen järjestää HUS.

Ehdot palvelun saamiseksi

Suun terveydenhuollon perushoidon palveluihin voivat hakeutua kaikki hyvinvointialueen asukkaat.

Tutkimuksista ja hoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksut 18 vuotta täyttäneiltä. Maksu koostuu käyntimaksusta, toimenpidemaksuista ja hammasteknisistä kuluista. Suun terveydenhuollon maksut kerryttävät maksukattoa, lukuun ottamatta hammasteknisten töiden osuutta.