Hammashoito opiskelijoille

Tarjoamme opiskelijoille suun terveystarkastuksen ja tarvittavan jatkohoidon.

Lukion, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoilla on oikeus saada suun terveydenhuollon palveluita. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen oppilaitoksissa opiskelevat voivat kotipaikkakunnasta riippumatta hakeutua suun terveystarkastukseen julkiseen hammashoitoon yhden kerran opintojensa aikana. Opiskeluterveydenhuollon hammaslääkärille tai suuhygienistille hakeudutaan oppilaitoksen ja hyvinvointialueen antaman ohjeen mukaan. Opiskelijoiksi luetaan opiskelupaikan saaneet henkilöt, joiden opiskelu on päätoimista ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden suun terveydestä vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Lukioiden ja muiden oppilaitosten suun terveydenhuollosta vastaa hyvinvointialue. Suun sairauksia ehkäistään hyvällä omahoidolla. Opiskelijan suun terveydenhuollon palvelut sisältävät terveysneuvonnan, suun ja hampaiden terveystarkastuksen sekä yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisen hoidon.

Ehdot palvelun saamiseksi

Hyvinvointialueen oppilaitoksissa opiskelevat voivat kotipaikkakunnasta riippumatta hakeutua suun terveystarkastukseen yhden kerran opintojensa aikana.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden suun ja hampaiden hoidosta ei peritä maksua. 18 vuotta täyttäneiltä peritään asiakasmaksuasetuksen mukainen maksu. Maksu koostuu käyntimaksusta, toimenpidemaksuista ja hammasteknisistä kuluista. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta peritään 18 vuotta täyttäneeltä peruuttamattoman poisjäännin maksu. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön maksut määräytyvät erikseen.