Pitkäaikaissairauksien hoito

Pitkäaikaisissa, seurantaa vaativissa sairauksissa (mm. astma, diabetes, sepelvaltimotauti, verenpainetauti) tavoitteena on hyvä hoitotasapaino. Näissä sairauksissa omalla aktiivisuudellasi sairautesi hoidossa on keskeinen merkitys.

Seurantaa vaativan sairauden hoito terveysasemalla

Hoidon aloittamiseksi varaa omalta terveysasemaltasi aika hoitajan vastaanotolle (ensikäynti), jossa kartoitetaan yhdessä jatkohoidon, ohjauksen ja neuvonnan tarve sekä sovitaan sairauden omahoidon tavoitteista. Omahoidon toteutumista arvioidaan säännöllisesti hoitosuunnitelmien mukaisesti. Mikäli hoitotasapaino huononee omaseurannassa, ole yhteydessä terveysasemalle.

Tekemällä sähköisen terveystarkastuksen Omaolossa(ulkoinen linkki) saat tietoa terveydentilastasi.

Tupakoinnin lopettamiseen saat tukea osoitteesta stumppi.fi(ulkoinen linkki).

Määräaikaiskäynti

Seurantaa vaativan sairauden kokonaistilanne arvioidaan sinun yksilöllisen tarpeesi mukaan hoitajan ja tarvittaessa lääkärin vastaanotolla. Varaa aika hoitajan vastaanotolle hoitosuunnitelmasi mukaisesti. Ajanvarauksen yhteydessä saat omahoitolomakkeen, lääkelistan ja lähetteen laboratorioon. Käy laboratoriokokeissa ennen kuin tulet hoitajan vastaanotolle. Vastaanotolle voit aina halutessasi ottaa mukaan omaisen tai läheisen.

Diabetes: Valmistautuminen vastaanotolle

Klikkaa alla olevia otsikoita, niin saat esille ohjeet vastaanotolle valmistautumisesta ja vastaanottoa varten täytettävät omahoitolomakkeet.

Keuhkosairaudet: Valmistautuminen vastaanotolle

Klikkaa alla olevia otsikoita, niin saat esille ohjeet vastaanotolle valmistautumisesta ja omahoitolomakkeet.

Valtimosairaudet: Valmistautuminen vastaanotolle

Klikkaa alla olevia otsikoita, niin saat esille ohjeet vastaanotolle valmistautumisesta ja omahoitolomakkeet.