Nuorisovaltuusto

Hyvinvointialuelain 32 § mukaan aluehallitus asettaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuuston (tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän).

Nuorisovaltuustolle annetaan mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla nuorisovaltuusto arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

Aluehallitus 12.9.2022 § 117(ulkoinen linkki)