Digivälfärd

Tjänsten Digivälfärd ger dig möjlighet att via chattmottagningen vara i kontakt med välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster eller göra dig bekant med vårdhemsportalen, som är öppen för alla. En del av chat-tjänsterna är tillgängliga för invånarna i Esbo, Högfors, Vichtis och Lojo.

Observera att chattmottagningen inte lämpar sig för mycket brådskande ärenden. Om du känner dig mycket sjuk eller misstänker att du har en allvarlig sjukdom, ta genast kontakt med närmaste hälsocentralsjour eller ring 112.

Mottagningen har ingen tidsbeställning, utan vi betjänar i ankomstordning. Välfärdsområdet får ta ut en maximiavgift för användningen av tjänsten enligt avgiftsförteckningen för hälsostationstjänster.

Ladda ner appen Digivälfärd i din appbutik eller använd tjänsten på adressen digihyvinvointi.luvn.fi(extern länk)

På chattmottagningen behöver du identifiera dig i autentiseringstjänsten suomi.fi. För detta behöver du nätbankskoder, ett certifikatkort eller ett mobilcertifikat.

Du kan göra dig bekant med vårdhemsportalen(extern länk) utan att registrera dig.

Tjänsten Digivälfärd

Anvisningar och registerbeskrivningar