Hemvård på distans

Hemvård på distans stödjer klienternas möjligheter att bo hemma och leva ett självständigt liv samt uppmuntrar klienterna att utnyttja sina resurser. Med hemvård på distans avses en tjänst där hembesöket sköts med hjälp av en videouppkoppling. Hemvård på distans är en del av hemvården och besöken genomförs i enlighet med vård- och serviceplanen.

Hemvård på distans ger dig hjälp och stöd med ärenden som du klarar av självständigt med hjälp av mindre handledning. Hemvården på distans kan till exempel - följa hur du mår och orkar - kontrollera att du tar dina mediciner - ge råd för hur du mäter blodtrycket - ge råd för hur du mäter blodsockret och injicerar insulin - gymnastisera tillsammans - påminna dig om att du ska äta.

Hemvård på distans är en avgiftsbelagd tjänst och i avgiften ingår en surfplatta för att upprätthålla en distansuppkoppling. Du använder den för att hålla kontakt med hemvården på distans, men du kan också hålla kontakt med närstående med hjälp av den. Våra vårdare hjälper dig att använda surfplattan.

Hemvård på distans söks via Seniorinfo eller hemvården.

Västra Nylands Seniorinfo:

Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9–15.

Hela Västra Nylands välfärdsområde