Information om webbplatsen luvn.fi

Västra Nylands välfärdsområdes officiella webbplats finns på adressen www.luvn.fi 

Webbplatsen luvn.fi (luvn = Länsi-Uusimaa – Västra Nyland) är välfärdsområdets centrala informationskanal. Via www.luvn.fi  har invånarna möjlighet att påverka och i framtiden också uträtta ärenden hos välfärdsområdet. Vi finns också i sociala medier. 

Webbplatsen öppnades i december 2022. Vi utvecklar innehållet och tekniska egenskaper på webbplatsen.

Digital tillgänglighet 

Tillgänglighetsutlåtande, Västra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Vi hänsyn till tillgänglighet på bred front. Eftersom webbplatsen utvecklas kontinuerligt uppdateras tillgänglighetsutlåtandet i samma takt som webbplatsen.  

Du kan skicka kommentarer som gäller tillgängligheten per e-post: viestinta@luvn.fi 

Rekommenderade webbläsare 

Webbplatsen luvn.fi är tillgänglig på följande webbläsare: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera och Safari. Använd webbläsarnas nyaste versioner både på mobilapparater och på datorer. 

Du kan ändra textstorleken via webbläsarens verktygsikon. 

Identifiering av användare och informationssäkerhet

Västra Nylands välfärdsområde tar hand om informationssäkerheten på sin webbplats. 

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att Västra Nylands välfärdsområde inte ansvarar för dataskyddspraxisen eller innehållet på dessa webbplatser.

Om du upptäcker något som kan påverka informationssäkerheten i våra tjänster eller om du har utvecklingsidéer, kontakta oss på adressen viestinta@luvn.fi. Tack för ditt samarbete! 

Användning av kakor på webbplatsen luvn.fi 

På vår webbplats används kakor (cookies). 

Du kan också blockera kakor på de flesta webbläsarna: 

  • På Internet Explorer: Verktygsikonen > Internetalternativ > Sekretess > Avancerat 
  • På Chrome: Inställningar > Integritet och säkerhet > Cookies och annan webbplatsdata 

Om alla kakor blockeras, är det möjligt att webbplatsen inte fungerar som den ska. 

Kakan är en liten textfil som sänds till och sparas på användarens dator. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är bra att observera att kakor kan vara nödvändiga för att en del tjänster ska fungera ändamålsenligt. 

På webbplatsen används både kakor som är specifika för ett besök och kakor för uppföljning. De kakor som är specifika för ett besök sparas så länge din webbläsare är öppen och förstörs när webbläsaren stängs. Endast kakor för identifiering av nya besökare och återvändande besökare sparas. 

På vår webbplats använder vi ett analysprogram(extern länk) från tredje part som inte placerar kartläggningskakor. 

Rättigheter 

Rättigheterna till materialet på webbplatsen www.luvn.fi/sv hör till Västra Nylands välfärdsområde, om inget annat anges. Du kan fritt länka till webbplatsen, när länken öppnar hela webbplatsen. 

Pressmeddelanden, nyheter och annat offentligt material får publiceras fritt. Det är bra att nämna källan i samband med publikationen. 

Västra Nylands välfärdsområdes webbplats har länkar också till andra webbplatser. Välfärdsområdet ansvarar inte för innehållet i och tillgången till utomstående tjänsteleverantörers tjänster, uppgifternas riktighet eller ägande- och upphovsrätter. 

Ansvarsfrågor 

Webbplatsen har som mål att erbjuda tillförlitlig och aktuell information om velfärdsområdets verksamhet. Avsikten är att uppgifterna på webbplatsen är aktuella och korrekta. 

Västra Nylands välfärdsområde ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, kostnader eller olägenheter som orsakas av stadens webbplats (t.ex. felaktiga uppgifter) eller av tekniska problem på webbplatsen.