Information till ukrainare som fått hemkommun i Västra Nyland

Har du flytt från Ukraina till Finland, fått tillfälligt skydd och håller nu på att bli kommuninvånare i Västra Nyland? Din hemkommun kommer då att vara någon av följande: Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå, Vichtis. Du har rätt till social- och hälsovårdstjänster i Västra Nylands välfärdsområde och du får information om tjänsterna på dessa sidor.

Du kan ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) när du har bott i Finland i ett år och fått tillfälligt skydd. 

Informationen på denna sida visas på ukrainska när du väljer engelska i språkmenyn i sidans övre del.

Västra Nylands social- och hälsovårdstjänster

Tjänster som ordnas av kommunen

Övriga tjänster för kommuninvånarna ordnas av den kommun där du är registrerad. Tjänsterna omfattar bland annat barndagvård och skola samt sysselsättnings-, biblioteks-, kultur- och motionstjänster.

Mer information om tjänsterna i din kommun:

Infomöten om att bli kommuninvånare

Förläggningarna och vissa kommuner ordnar infomöten om att bli kommuninvånare.

Klienter som har haft tillfälligt skydd i ett år bjuds in till infomötena av förläggningen. Vid mötena ges information om vad hemkommun innebär, hur man ansöker om en hemkommun och hur dina tjänster i Finland påverkas av att du får en hemkommun. Fråga mer av den förläggning där du har registrerats som klient.

Kommunerna ordnar beroende på situation och behov sina egna infomöten om att bli kommuninvånare.