Social- och patientombudsmannen

Om du är missnöjd med det bemötande, den tjänst eller vård som du fått inom social-, hälso- och sjukvården kan du kontakta social- och patientombudsmannen. Även klienternas och patienternas anhöriga och andra närstående, kommuninvånare samt de samarbetsinstanser som sköter klienters och patienters ärenden kan kontakta social- och patientombudsmannen.

Social- och patientombudsmannen

  • ger råd och handleder i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
  • ger råd i frågor som gäller klientens ställning och rättigheter
  • informerar om klientens rättigheter
  • arbetar för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda
  • ger råd och hjälper vid behov till med att göra anmärkningar.

Social- och patientombudsmannen kan inte juridiskt driva klienters intressen, utan är en opartisk aktör som ska tillgodose klientens intressen. Social- och patientombudsmannen fattar inga beslut och tar inte ställning till verksamheten vid den enhet som gett vården eller dess personal. Ombudsmannens tjänster är avgiftsfria för klienten.

I Västra Nylands välfärdsområde har verksamheten för social- och patientombudsmännen delats upp regionalt. Vänligen kontakta den social- och patientombudsman som utsetts till ansvarig person för din boendekommun.

Esbo, Hangö, Grankulla, Kyrkslätt, Raseborg

Social- och patientombudsmännen Eva Peltola och Terhi Willberg, tfn 029 151 5838.

Rådgivning per telefon mån kl. 10–12, tis, ons, tor kl. 9–11 (inte på fredagar eller dagen före helgdagar). Personligt besök med tidsbokning.

e-post: sosiaali.potilasasiamies@luvn.fi

Om du vill skicka krypterad e-post till social- och patientombudsmannen i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Hangö och Raseborg, ska du använda skyddad e-post i sekretessbelagda ärenden. Det gör du så att du skriver https://turvaposti.luvn.fi/(extern länk)  i webbläsaren (eller klicka på länken) och registrerar din e-postadress till tjänsten där. Därefter loggar du in i tjänsten med en personlig länk, som skickas till din e-postadress.

Ingå, Högfors, Lojo, Sjundeå, Vichtis

Socialombudsmännen

Clarissa Kinnunen
Jenni Henttonen

tfn 040 027 7087
mån kl. 12–15, tis, ons, tor kl. 9–12 (inte på fredagar eller dagen före helgdagar).

Patientombudsmännen

Clarissa Kinnunen
Jenni Henttonen

tfn 040 833 5528
mån kl. 12–15, tis, ons, tor kl. 9–12 (inte på fredagar eller dagen före helgdagar).

Vi använder också Turvaposti för e-post med förstärkt informationssäkerhet.

Turvaposti socialombudsman(extern länk)

Turvaposti patientombudsman(extern länk)

Krypterad Turvaposti-anslutning

Turvaposti är en e-postanslutning med förstärkt informationssäkerhet som vi rekommenderar.

Skicka Turvaposti(extern länk)

Anvisningar för användning av Turvaposti:

  1. Skriv din egen e-postadress i det översta fältet i fönstret som öppnas. En bekräftelsebegäran för ditt utskick skickas från Turvaposti-servern till e-postadressen.
  2. Skriv meddelandet och bifoga eventuella bilagor. Kom ihåg att skriva ditt mobiltelefonnummer separat i meddelandet.
  3. Du kan godkänna det föreslagna lösenordet för meddelandet eller byta ut det till ett eget lösenord. Lösenordet skickas automatiskt till patientombudsmannen.
  4. Klicka på ”Skicka”.
  5. Du får en bekräftelsebegäran från Turvaposti-servern till din e-post. Du ska ännu kvittera den genom att klicka på länken i meddelandet. Meddelandet till patientombudsmannen skickas först efter den här kvitteringen!

Om du skickar annan e-post än Turvaposti, vänligen beakta att det inte är absolut säkert att uppgifterna hålls hemliga, eftersom ditt meddelande förmedlas i det öppna datanätet. E-postmeddelandets sändare ansvarar för uppgifterna i sitt meddelande. I personliga ärenden rekommenderas det med tanke på informationssäkerheten att man använder telefon, Turvaposti, brev eller ett Ärendekonto. E-postadresserna är sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi och potilasasiamies@sosiaalitaito.fi.

Mer information: Experttjänster – Socialkompetens(extern länk) (på finska)

Frågor som gäller specialsjukvården

HUS patientombudsman ger råd i frågor som gäller specialsjukvården. 

Se kontaktuppgifterna för HUS och HUCS patientombudsmän här(extern länk)