Kommunerna sköter rekryteringen av social- och hälsovårdspersonal samt kuratorer och psykologer inom elevhälsan under 2022. Räddningsverket sköter också rekryteringen av sin personal under 2022.

Lediga jobb som gäller beredning av Västra Nylands välfärdsområde publiceras på webbplatsen Kuntarekry(extern länk).

Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  

Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra