Initiativrätt för välfärdsområdets medlemmar

Enligt 30 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) har välfärdsområdets medlemmar rätt att komma med initiativ i frågor som gäller välfärdsområdets verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet. 

Initiativet ska i fråga om varje initiativtagare ange de grunder av vilka medlemskapet i välfärdsområdet framgår. När välfärdsområdet behandlar initiativet ska det ge representanter för initiativtagarna tillfälle att bli hörda. 

Dessutom har de som använder en tjänst som tillhandahålls av välfärdsområdet rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsten. 

Initiativen ska hänföra sig till gemensamma ärenden som gäller välfärdsområdets verksamhet. Såsom ett initiativ kan du inte till exempel ge respons eller lämna in personliga ansökningar eller anhållanden. Om du vill ge respons kan du göra det här: Ge respons | Västra Nylands välfärdsområde (luvn.fi)

Att beakta i ett initiativ 

Initiativet kan formuleras fritt. Vänligen beakta dock följande saker i initiativet: 

- anteckna tydligt ordet ”initiativ” i initiativet 

- inkludera dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig senare 

- inkludera adressuppgifterna så att vi kan säkerställa initiativtagarens hemkommun. 

Så här tar du ett initiativ 

Initiativet kan skickas till välfärdsområdet antingen 

per e-post till kirjaamo@luvn.fi  

eller per post till PB 33, 02033 VÄSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE. 

Justitieministeriet och Rättsregistercentralen håller på att bereda en ny webbtjänst, där det är möjligt att ta initiativ om uppgifter och tjänster som hör till välfärdsområdena. Den nya webbtjänsten öppnas under 2023.