Ungdomsfullmäktige

Enligt 32 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta ett ungdomsfullmäktige för välfärdsområdet (eller en motsvarande påverkansgrupp för unga) för att garantera den unga befolkningens möjligheter att delta och påverka.

Ungdomsfullmäktige ska ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet i frågor som är eller som ungdomsfullmäktige bedömer vara av betydelse för barnen och de unga och med hänsyn till de tjänster de behöver. Ungdomsfullmäktige ska också tas med när former för delaktighet och hörande utvecklas i välfärdsområdet.

Välfärdsområdesstyrelsen 12.9.2022 § 117(extern länk)