Organisation

Beredningsledningens kontaktuppgifter

Välfärdsområdesdirektör
Sanna Svahn

Beredningsdirektör, förvaltning
Jarno Moisala, jarno.moisala@luvn.fi

Beredningsdirektörer, personal
Kimmo Sarekoski, kimmo.sarekoski@luvn.fi
Ulla Palmroos, ulla.palmroos@luvn.fi

Beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Tommi Kuukka, tommi.kuukka@luvn.fi

Beredningsdirektör, ekonomi
Ville Rajahalme, ville.rajahalme@luvn.fi

Beredningsdirektör, stödtjänster
Pasi Ojaniemi, pasi.ojaniemi@luvn.fi

Beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Eliisa Anttila, eliisa.anttila@luvn.fi

Beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården
Kimmo Markkanen, kimmo.markkanen@luvn.fi

Beredningsdirektör, tjänster för barn, ungdomar och familjer
Mari Ahlström, mari.ahlstrom@luvn.fi

Beredningsdirektör, tjänster för vuxna
Markus Paananen, markus.paananen@luvn.fi

Beredningsdirektör, tjänster för äldre
Jorma Haapanen, jorma.haapanen@luvn.fi

Beredningsdirektör, gemensamma tjänster och integrationer
Jaana Koskela, jaana.koskela@luvn.fi