Palliativa enheten

På Esbo sjukhus finns en palliativ enhet, som består av en palliativ poliklinik, hemsjukhuset samt avdelningarna för vård i livets slutskede och palliativ vård.

Till palliativa enheten kommer man med remiss från en läkare. Med samma remiss får du tillgång till samtliga tjänster vid enheten efter dina behov. Tillsammans med dig utarbetar vi en vårdplan som genomförs i hela den palliativa enheten.

Palliativa polikliniken

Kontakten med den palliativa polikliniken kan vara hembesök, samtal eller mottagning på polikliniken. Vi håller regelbunden kontakt enligt avtalade intervaller.

Hemsjukhus

Hemsjukhuset stöder dig dygnet runt. Du kan kontakta hemsjukhuset när som helst vid frågor kring din vård och ditt mående.

Hemsjukhusets sjukskötare når du dygnet runt på numret 050 526 1398. Den behandlande läkaren och avdelningsskötaren når du på samma nummer genom att lämna en begäran till dem om att bli uppringd.

Villa Glims och Villa Bell

När ditt hälsotillstånd förutsätter avdelningsvård, har du möjlighet att komma till Villa Glims eller Villa Bell via hemsjukhuset.