Social- och hälsovården förnyas

Vi utvecklar social- och hälsovården så att tjänsterna är lättillgängliga och kan samordnas flexibelt enligt din livssituation och dina behov.

Allt detta är också under arbete  

  • Lätta kontaktkanaler och smidiga rådgivningstjänster för att ditt ärende ska framskrida snabbt redan vid den första kontakten. Försöken inleds hösten 2021.  

  • Tydliga och enhetliga vårdkedjor när du behöver många olika tjänster. I september söker vi erfarenhetsexperter för att hjälpa oss i detta arbete (länk till nyheten)  

  • Tydliga vårdkedjor när du behöver både primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens tjänster  

  • Servicekedjor mellan hälsovården och socialservicen: i fortsättningen kan vi handleda dig från hälsostationen också till socialservicen. Försöket inleds hösten 2021 i Esbo, Lojo och Karviainen (Högfors och Vichtis).  

  • Handlingsmodell för förebyggande av minnessjukdomar  

  • Gemensamma kriterier för beviljande av serviceboende med heldygnsomsorg  

  • Anvisningar till personalen om överraskande situationer i hemvården  

 

Utvecklingen av tjänsterna är en del av Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram.