Sök på webbplatsen

Filtrera din sökning

Precisera din sökning med alternativen nedan.

SökfilterInnehållstyp
SökfilterMålgrupp
SökfilterÄmne

Resultat

Visar från 1 till 10 av 81 resultat
 1. Nyhet
 2. Nyhet

  Det utförs ett krävande planerings- och utvecklingsarbete för att bereda Västra Nylands välfärdsområde inför årsskiftet. Det nationella programmet Framtidens social- och hälsocentral är ett viktigt...

 3. Nyhet

  Hur ser tjänsterna för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ut i dag i Västra Nylands välfärdsområde ur tjänsteanvändarens synvinkel? Hur borde de se ut i framtiden och hurdana effekter borde...

 4. Nyhet

  Webbplatsen för Västra Nylands välfärdsområde är en viktig informationskanal för områdets invånare. I fortsättningen kommer informationen som gäller social- och hälsovårdstjänsterna i Västra Nyland...

 5. Nyhet

  Västra Nylands välfärdsområde har bildats på en grund som utgörs av social- och hälsovårdstjänsterna i tio kommuner samt Västra Nylands räddningsverk. Vårt välfärdsområde har nästan en halv miljon...

 6. Nyhet

  I Västra Nyland erbjuder familjecentrens mötesplatser ett öppet rum för barnfamiljer, där de kan möta andra föräldrar och få kamratstöd. Samtidigt stärks samhörigheten.

 7. Nyhet

  I Västra Nylands välfärdsområde öppnas en regional rådgivnings- och kundhandledningsenhet för äldre, det vill säga Seniorinfo. Förändringen är en del av inledningen av verksamheten i Västra Nylands...

 8. Nyhet

  Västra Nylands välfärdsområde inleder tidig screening av barns beteendemässiga symtom samt föräldrahandledning. Verksamhetsmodellen Voimaperheet införs i rådgivningsbyråerna från början av 2023.

 9. Nyhet
 10. Nyhet

  I Hangö, Högfors, Kyrkslätt, Lojo och Vichtis inleddes 1.9.2022 ett försök med gratis preventivmedel för personer under 25 år.

Nästa
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 9