Barnpsykiatriska enheten, Esbo

Vi bedömer, observerar, undersöker och vårdar barn i förskole- och skolåldern (åk 1–6) i Esbo samt deras familjer när barnet har betydande barnpsykiatriska utmaningar.

Vi bedömer, observerar, undersöker och vårdar barn i förskole- och skolåldern (åk 1–6) i Esbo samt deras familjer när barnet har betydande barnpsykiatriska utmaningar.

Vi erbjuder konsulteringsstöd för nätverk som deltar i barnets vardag. I situationer som kräver barnpsykiatrisk konsultation erbjuder vi anonymt stöd, handledning, rådgivning och psykoedukation för att stödja barn och familjer i deras vardag. Arbetet är tidsbundet och fokus ligger på barnens och familjernas behov.

Nätverkssamarbete, mobilt arbete och ett psykoedukativt arbetssätt är en viktig del av vårt arbete. Vi anser det vara viktigt att barnen och familjerna ges stöd i deras vardag med utgångspunkt i deras egna resurser och på ett uppmuntrande sätt.

Hur man hänvisas till servicen

De samarbetspartner som arbetar med barnet och familjen i vardagen utreder barnets och familjens situation, utmaningar och resurser på ett så heltäckande sätt som möjligt och inleder stödåtgärder i barnets och familjens vardag. Om hjälpen och stödet i vardagen inte är tillräckliga och barnet behöver särskilt stöd i barnpsykiatriska problem, kan samarbetspartnerna konsultera den barnpsykiatriska enheten med föräldrarnas/vårdnadshavarnas samtycke. I detta sammanhang dryftas de utmaningar och resurser som gäller barnets funktionsförmåga som helhet. Syftet är att hitta det mest ändamålsenliga stödet för barnet och familjen för att underlätta deras vardag.

Den barnpsykiatriska enheten är en del av de riktade tjänsterna inom servicelinjen för barn, unga och familjer i Esbo. Vid den barnpsykiatriska enheten arbetar en multiprofessionell arbetsgrupp som består av barnpsykiatrer, psykologer, en neuropsykolog, sjukskötare, en talterapeut, en ergoterapeut, en avdelningssekreterare, en servicechef och chefen för enheten.

Enheten ordnar inte barnpsykiatrisk jour eller akut konsultationsarbete. Brådskande fall som kräver jour hänvisas alltid direkt av den konsulterande parten till en hälsostation som bedömer behovet av en remiss till HUS barnpsykiatriska jour. 

Kontaktuppgifter


Gårdsbrinken 1 C, 02240 Esbo

Kontaktpersoner

När vården har inletts, kontakta i första hand barnets kontaktperson. Vi svarar inom två veckor från din kontakt.

Om ni inte kan använda en tid ni bokat, vänligen meddela oss så snart som möjligt. Sekreteraren +358 43 825 3984

Pågående projekt

Vid enheten pågår ett projekt för mobilt barnpsykiatriskt stöd för personalen inom småbarnspedagogik. I pilotprojektet deltar Esbo, Grankulla, Högfors, Sjundeå och Ingå. Projektet är en del av projektet Framtidens social- och hälsocentral.

Mer information: Projektchef Emilia Säles, e-post: emilia.sales@luvn.fi.