Elev- och studerandevård

Vi stöder elevernas och studerandenas inlärning, hälsa och välbefinnande.

För skolbarn

Vi ordnar tjänster för att stöda hälsa och studieförmåga för elever inom den grundläggande utbildningen.
Vi stöder elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning i olika situationer i livet och skolgången.
Vi stöder elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning i frågor kring känslör och psykiskt välbefinnande.

För studerande på andra stadiet

Vi stöder hälsan, välbefinnandet och studieförmågan hos studerande på andra stadiet.
Vi stöder unga och vuxna studerande på andra stadiet i olika situationer i livet och skolgången.
Vi stöder unga och vuxna studerande på andra stadiet i i frågor kring känslör och psykiskt välbefinnande.