Elevhälsa

Vi stöder elevernas och studerandenas inlärning, hälsa och välbefinnande.

För skolbarn och studerande på andra stadiet

Vi ordnar tjänster för att stöda hälsa och studieförmåga för elever inom den grundläggande utbildningen.
Vi stöder studerandenas inlärning, hälsa och välbefinnande.
Vi stöder elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt både unga och vuxna studerande på andra stadiet i olika situationer i livet och skolgången
Vi stöder elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt både unga och vuxna studerande på andra stadiet i frågor kring känslor och psykiskt välbefinnande.
Var får jag hjälp? Du behöver inte exakt veta vad du ska fråga eller säga. Oberoende av vad din situation är, är du inte ensam.
Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä ja opiskeluhuollon yhteisöllinen kehittäminen