Elevhälsans kuratorstjänster

Vi stöder elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt både unga och vuxna studerande på andra stadiet i olika situationer i livet och skolgången.

Kontakta oss

Kontakta kuratorn på din skola eller läroanstalt i första hand per telefon eller med ett meddelande i Wilma. Kontaktuppgifterna hittar du på din skolas webbplats och anslagstavlor.

Vårdnadshavare till elever inom förskoleundervisningen kan ta kontakt med kuratorn själv eller tillsammans med läraren inom förskoleundervisningen.

Elever inom grundläggande utbildning eller studerande på andra stadiet kan ta kontakt med kuratorn själv eller tillsammans med sin vårdnadshavare. Du kan även ta kontakt tillsammans med din lärare eller någon annan person som hör till personalen på din skola eller läroanstalt.