Socialservice för barnfamiljer

Vi stöder familjer i utmaningar med barnuppfostran eller föräldraskapet. Vi hjälper till när familjer behöver en förändring i sin vardag, livskompetens eller interaktion mellan familjemedlemmar.
Vi ger dig stöd i frågor kring barns och ungas uppväxt samt familjelivet och parförhållandet.

Familjesocialarbete

Vi ger dig stöd och handledning i olika livssituationer samt vid mindre problem i ett tidigt skede.
Vi hjälper till med vardagliga utmaningar för att ge barnfamiljer stöd, nya perspektiv eller lösningsmodeller.
Vi ger familjer stöd och praktisk hjälp med föräldraskapet och med att klara vardagen.
Vi ger dig stöd i stressiga livssituationer och stärker familjens egna resurser.
Vi ordnar planmässig och målinriktad frivilligverksamhet där en stödperson eller stödfamilj hjälper till att främja barns och ungas välbefinnande.

Andra tjänster

Vi stöder barn, unga och deras familjer så att barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö ska förverkligas.
Om du är orolig över din närståendes, klients eller någon annans livssituation, gör en orosanmälan.
Vi erbjuder hjälp med förändringssituationer i familjen och avtalsfrågor. Vi tryggar barnets välbefinnande till exempel när föräldrarna skiljer sig.