Hälsostationstjänster

Här kan du hitta information om mottagningar och tjänster av läkare, sjuksköterskor och andra särskilda yrkesgrupper.
Vi behandlar och forskar sjukdomar samt arbetar för hälsa och välbefinnande.

Laboratorietjänster och bilddiagnostiska tjänster

Vi screener, diagnostiserar och utesluter olika sjukdomar samt gör uppföljning på behandlingar.
Vi screenar, diagnostiserar och utesluter olika sjukdomar och vid behov utarbetar en vårdplan.

Övriga tjänster

Vi screenar bröstcancer, livmoderhalscancer och tarmcancer.
Vi ordnar företagshälsovård till företagare och personalen vid företag inom Västra Nyland.
Vi svarar för att förebygga smittsamma sjukdomar i Västra Nyland.
Denna tjänst ger dig information och rådgivning kring coronavirusvaccinationer.
Vi erbjuder kostnadsfria och frivilliga vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.