Coronarådgivning och coronavaccinationer

Denna tjänst ger dig information och rådgivning kring coronavirusvaccinationer.

Information om coronavirusvaccinationer och om vaccinationsordningen finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Information om coronaviruset(extern länk) Information om coronavaccinationer(extern länk)  

Gör så här vid misstanke om coronavirus (HUS)(extern länk)

Coronavirusinfektion har samband med en ökad risk för blodpropp. På HUS webbplats kan du dedöma om du har ökad risk för blodpropp. Risk för blodpropp som orsakas av coronavirussjukdom – patientens egen bedömning (HUS)(extern länk)

Du kan också bedöma om du hör till dem som kan få Paxlovid-läkemedelsbehandling samt hur du kan gå till väga för att få läkemedlet. Paxlovid-coronavirusläkemedel (HUS)(extern länk)

Vaccinationsintyg/coronaintyg

Du får det nationella coronavaccinationsintyget från tjänsten Mina Kanta. Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder. Om du inte har nätbankskoder, kontakta din hälsostation. Läs mer om coronaintyget på THL:s webbplats.

Mina Kanta(extern länk)  Information om coronaintyget (extern länk)

Coronavaccinationer för barn och unga

THL rekommenderar(extern länk) coronavaccination för alla barn och unga i åldern 12–17 år. Minderåriga får själva bestämma om de vill ha vaccinationen. Hälso- och sjukvårdspersonalen måste dock bedöma att personen baserat på sin utvecklingsnivå är förmögen att göra detta. I lagen finns ingen åldersgräns för ett barns självbestämmanderätt, utan frågan bedöms från fall till fall.

Coronavirusvaccination erbjuds även barn i åldern 6 månader–11 år som hör till riskgrupper utifrån en individuell bedömning. Ett barn i denna ålder kan ha nytta av vaccinationen om hen har en underliggande sjukdom som eventuellt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. en ungdom (den minderåriga) inte vill eller kan själv fatta beslut om sin vaccination, krävs båda vårdnadshavares samtycke för att ge coronavaccinationen.

Vårdnadshavarnas samtycke till coronavaccinationen(extern länk)

  Annan viktig information

  Anvisningar för personer som ska få vaccination

  • Kom till vaccinationsstället endast om du är frisk och bara strax före din bokade tid.
  • Använd en kirurgisk ansiktsmask.
  • Se till att du håller tillräckligt säkerhetsavstånd (2 meter) medan du väntar.
  • Klä dig så att du lätt kan blotta överarmen.
  • Förbered dig på att stanna kvar vid vaccinationsstället i 15 minuter efter vaccinationen.
  • Ha ditt FPA-kort eller identitetsbevis redo när du ska få vaccinationen.
  Hela Västra Nylands välfärdsområde