Laboratoriet

Vi screener, diagnostiserar och utesluter olika sjukdomar samt gör uppföljning på behandlingar.

I hälso- och sjukvårdens laboratorier undersöks och analyseras exempelvis blod-, urin- och cellprov samt utförs prover. Laboratorieundersökningar kan användas för att bekräfta eller utesluta en sjukdom, som en del av behandlingen, i uppföljningen av behandlingen och i olika screeningundersökningar. Till laboratorietjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården behövs en remiss från läkare eller skötare. I remissen definieras vad som ska analyseras från provet. Före provtagningen bör du bekanta dig med anvisningarna från läkaren eller laboratoriet. Exempelvis måste man i vissa fall begränsa ätandet eller drickandet före provtagningen.     Laboratorierna fungerar för det mesta med tidsbokning och könummer. Man kan boka en tid till laboratorietjänsterna i förväg på HUS-laboratoriets webbplats eller genom att ringa HUS-laboratoriets kundtjänst. Genom att boka en tid på förhand går ditt besök snabbt och smidigt. Till de flesta undersökningarna kan du även komma utan tidsbokning, då används könummer. Vi rekommenderar att du bekantar dig med besöksanvisningarna för HUS-laboratoriernas enheter. 

Villkor för att få tjänsten

Läkaren eller skötaren bedömer behovet av undersökningar och skriver nödvändiga remisser för laboratorieundersökningar.

Tjänsten är avgiftsfri.