Mun- och tandvård

Vi tar hand om mun- och tandhälsan. Vi stöder egenvården samt förebygger och behandlar sjukdomar i munnen.

Aktuellt på mun- och tandvården

  • Högfors: Tandvårdsjouren i Högfors har koncentrerats till tandkliniken i Nummela 13 mars–6 april 2023. Orsaken är en plötslig personalbrist. Vi beklagar situationen. Jari Linden, ledande övertandläkare, Högfors, Lojo, Sjundeå, Vichtis Uppdaterad 10.3 2023

  • Esbo, Kyrkslätt, Vichtis, Högfors: Mun- och tandvårens telefontjänst är mycket belastad. I brådskande ärenden får du kontakt samma dag, men i icke-brådskande ärenden kan du vara tvungen att vänta på återuppringning i flera dagar. Vänligen observera att samtalen sparas i systemet, du behöver alltså inte ringa flera gånger. Vår personal arbetar hårt för att avveckla köerna och vi önskar tålamod. Om du vill ge oss respons, kan du göra det i Västra Nylands välfärdsområdes responstjänst. Uppdaterad 10.3 2023.

För kännedom: Några fakturor för tandvården i Kyrkslätt och Raseborg har ännu inte skickats för år 2023. Det förekommer dröjsmål också i sändandet av fakturor för tandvården i Esbo.

För alla åldersgrupper

Vi motiverar och handleder människor i alla åldrar till en god egenvård av munnen.
Vi erbjuder vuxna information om munhälsa samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar.
Vi behandlar bettfel i munnen som stör tändernas normala utveckling eller funktion.
Vi ordnar vård hos specialisttandläkare med en remiss från en tandläkare.

För vuxna

Vi erbjuder vuxna information om munhälsa samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar.
Servicesedeln är ett alternativ till tjänster som välfärdsområdet producerar eller köper.

För barn och unga

Vi sköter munhälsokontrollerna för barn under skolåldern efter deras individuella behov.
Vi sköter skolelevernas munhälsokontroller efter deras individuella behov.
Vi erbjuder studerande en munhälsokontroll och fortsatt vård efter behoven.

Fakturering

Vi svarar på frågor som gäller fakturor, priser och betalningsarrangemang inom tandvården.