Mun- och tandvård

Vi tar hand om mun- och tandhälsan. Vi stöder egenvården samt förebygger och behandlar sjukdomar i munnen.

Aktuellt på mun- och tandvården

Telefonnumren till tandvårdens tidsbokning ändrades våren 2023. De nya telefonnumren till tidsbokningen och avbokning av tider hittar du genom att först välja den önskade tjänsten och därefter välja din hemkommun under Kontakta oss.

 

För alla åldersgrupper

Vi motiverar och handleder människor i alla åldrar till en god egenvård av munnen.
Vi ansvarar för brådskande tandvård som inte kan flyttas utan att sjukdomen eller skadan förvärras.
Vi behandlar bettfel i munnen som stör tändernas normala utveckling eller funktion.
Vi ordnar vård hos specialisttandläkare med en remiss från en tandläkare.
Joskus aikataulut muuttuvat ja silloin on tärkeää, että peruutat sinulle varatun vastaanottoajan.

För vuxna

Vi erbjuder vuxna information om munhälsa samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar.
Servicesedeln är ett alternativ till tjänster som välfärdsområdet producerar eller köper.
De köpta tjänsterna är ett alternativ till tjänster som välfärdsområdet självt producerar.

För barn och unga

Vi sköter munhälsokontrollerna för barn under skolåldern efter deras individuella behov.
Vi sköter skolelevernas munhälsokontroller efter deras individuella behov.
Vi erbjuder studerande en munhälsokontroll och fortsatt vård efter behoven.

Fakturering

Vi svarar på frågor som gäller fakturor, priser och betalningsarrangemang inom tandvården.