Specialisttandvård

Vi ordnar vård hos specialisttandläkare med en remiss från en tandläkare.

Enheten för specialiserad munhälsovård tillhandahåller vård hos specialisttandläkare. Tjänsterna omfattar bland annat - mun- och käkkirurgi - behandling av tandköttssjukdomar och sjukdomar i de parodontala vävnaderna - krävande rotbehandling - krävande tandreglering - svår tandvårdsrädsla - ersättning av tänder som saknas - behandling av besvär i tuggmuskulaturen. Till tjänsterna hör också specialiserad munhälsovård för barn. För behandlingen ansvarar specialisttandläkare som handleder och samarbetar med tandläkare i specialistutbildning eller insatta tandläkare samt munhygienister, tandskötare och tandlaboratorier. För att bli patient behövs en remiss från en tandläkare. Specialisttandläkaren bedömer din situation, ditt vårdbehov och vårdens brådskandegrad baserat på remissen. Under besöket diskuteras vårdplanen, tidsplanen och vid behov en kostnadskalkyl för behandlingen.

Villkor för att få tjänsten

Tandläkaren avgör behovet av specialisttandvård och skriver en remiss till en enhet som tillhandahåller specialisttandvård.

Tjänsten är avgiftsbelagd.