Tandreglering

Vi behandlar bettfel i munnen som stör tändernas normala utveckling eller funktion.

Den vanligaste orsaken till tandreglering är ett felaktigt bett som stör bettets normala utveckling eller funktion. Bettfel orsakas ofta av ärftliga faktorer, men tändernas felaktiga position kan också vara en följd av skadliga vanor, till exempel långvarig användning av napp som barn. Det lönar sig att korrigera ett felaktigt bett, eftersom det kan störa tuggandet och orsaka värk i huvudets och ansiktet område. Bettet bedöms under ett undersökningsbesök. Eventuella bettfel hos barn poängsätts och svåra bettfel kan korrigeras med tandreglering. Den största åldersgruppen inom tandreglering är barn i åldern 6-17 år. I samband med tandregleringen kan man bli tvungen att dra ut tänder så att alla tänderna får plats i tandbågen. Svårare bettfel hos vuxna behandlas inom den specialiserade vården, dit tandläkaren skriver en remiss baserat på undersökningen. Behandlingen inom den specialiserade vården är ett samarbete mellan olika specialiteter. Om bettfelet är svårt, räcker inte nödvändigtvis enbart tandreglering, utan även operation av käken kan behövas. Tandreglering av estetiska skäl görs inte inom den offentliga hälso- och sjukvården, men om du vill, kan du söka dig till en privat tandläkarstation för vård på egen bekostnad. Tandregleringsbehandlingen tar i genomsnitt 1-3 år. Underhållsfasen efter behandlingen tar vanligtvis två år. Patienten informeras om målet för behandlingen och vårdplanen innan behandlingen inleds. Tandställningen ska användas enligt de givna anvisningarna och den ska tas med på varje mottagningsbesök. Behandlingen förutsätter en god munhälsa. Man får inte ha karies eller tandköttsinflammation och tänderna ska rengöras grundligt under hela behandlingen. Viktig tilläggsinformation om tandreglering: - Det är frivilligt att inleda behandlingen. - Om du inleder behandlingen, förutsätter vi att du iakttar mottagningstiderna och följer anvisningarna om behandlingen. - Du kan själv påverka behandlingens resultat genom att följa anvisningarna om tandställningens användning och ta väl hand om din mun och dina tänder. - Behandlingen kan avbrytas om du inte följer bruksanvisningen för tandställningen, om du inte rengör tänderna tillräckligt väl eller om du har tre eller fler uteblivna besök på mottagningen som du inte har avbokat. - I början av behandlingen kan tänderna vara ömma under några dagar.

Villkor för att få tjänsten

En specialist inom tandreglering, ortodontist, avgör behovet av tandreglering.

Tjänsten är delvis avgiftsbelagd.