Tandvård för barn under skolåldern

Vi sköter munhälsokontrollerna för barn under skolåldern efter deras individuella behov.

Barnets tandvård börjar redan under graviditeten. Det är viktigt att ta hand om föräldrarnas munhälsa så att föräldrarnas mun och tänder är friska när barnet föds. Föräldrar som väntar sitt första barn har möjlighet att delta i en kostnadsfri bedömning av munhälsan och vårdbehovet hos en munhygienist eller en tandskötare antingen på en videomottagning eller på tandkliniken. Under besöket diskuteras klientens individuella munvårdsbehov och ges rådgivning. Från rådgivningsbesöket blir klienten vid behov hänvisad till avgiftsbelagda tjänster inom mun- och tandvården för vuxna. Rådgivningsbyrån handleder i munhälsovården för babyn. Det viktigaste i tandvården för små barn är förebyggande: regelbunden tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen, användning av xylitol och hälsosamma mat- och dryckesvanor. För barn under skolåldern görs en munhälsokontroll flera gånger före skolstarten. Enligt barnets individuella behov kan även fler kontroller göras. Barnet kallas till munhälsokontrollerna. Om det konstateras att barnet behöver vård, bokas tid för den fortsatta behandlingen hos en tandläkare.

Villkor för att få tjänsten

För alla barn under skolåldern görs en granskning av munhälsan i åldern 1, 3 och 5 år.

Tjänsten är avgiftsfri.