Tandvård för studerande

Vi erbjuder studerande en munhälsokontroll och fortsatt vård efter behoven.

Studerande vid gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet har rätt till munhälsovårdstjänster. Studerande vid läroanstalter i Västra Nylands välfärdsområde kan oavsett hemort söka sig till en munhälsokontroll en gång under studierna. Man söker sig till en tandläkare eller en munhygienist inom studerandehälsovården enligt anvisningen från läroanstalten och välfärdsområdet. Som studerande räknas personer som fått en studieplats, som studerar på heltid och vars studier pågår utan avbrott i minst två månader. För universitets- och yrkeshögskolestuderandes munhälsa ansvarar Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS. För munhälsovården vid gymnasier och övriga läroanstalter ansvarar välfärdsområdet. Munsjukdomar förebyggs med en bra egenvård. Mun- och tandvårdstjänsterna för studerande omfattar hälsorådgivning, en hälsokontroll av munnen och tänderna och behandling enligt studerandens individuella vårdplan.

Villkor för att få tjänsten

Studerande vid läroanstalter som är belägna i välfärdsområdet kan söka sig till en granskning av munhälsan en gång under studierna oavsett studerandens hemort.

Tjänsten är delvis avgiftsbelagd.