Geriatriska polikliniken

Vi genomför multiprofessionell bedömning med anknytning till åldrande samt erbjuder rehabiliteringsperioder. Geriatriska polikliniken är verksam i Esbo.

Den geriatriska bedömnings- och rehabiliteringspolikliniken är en poliklinik för äldre, som du kan söka vård vid med läkarremiss. Polikliniken erbjuder yrkesövergripande bedömning, vård och rehabilitering när du är orolig för din funktionsförmåga och behöver hjälp av flera yrkesverksamma. Kliniken anställer till exempel en geriatriker, en sjukskötare, en fysioterapeut och en ergoterapeut. Du åker till polikliniken på egen hand. På polikliniken gör man en bedömning om din funktionsförmåga med dig och undersöker och vårdar hinder för funktionsförmåga. Din närstående är välkommen att följa med till polikliniken. Efter bedömningarna avtalas målen för rehabiliteringen med dig. Det är viktigt att du själv är villig att göra förändringar och redo att göra samarbete för de överenskomna sakerna. Efter bedömningen kan rehabiliteringen fortsätta på den geriatriska bedömnings- och rehabiliteringskliniken eller någon annanstans, till exempel hemma med stöd av rehabilitering i hemmet. När din rehabilitering fortsätter på den geriatriska polikliniken, omfattar den gruppbesök och individuella besök 1-3 gånger i veckan under högst tre månader. En distansförbindelse på dator från polikliniken till hemmet finns också tillgänglig. Ungefär en månad efter rehabiliteringsperiodens slut ringer man dig från polikliniken. I samtalet kan du berätta om dina framsteg som uppnåtts med instruktionerna och övningarna i den fortsatta vården. Den geriatriska bedömnings- och rehabiliteringspolikliniken kan också genomföra den fortsatta rehabiliteringen efter din utskrivning från sjukhuset.

Villkor för att få tjänsten

Bedömningen och rehabiliteringen på den geriatriska bedömnings- och rehabiliteringspolikliniken kräver läkarremiss när en äldre patient har konstaterats behöva en omfattande bedömning av funktionsförmåga och mångprofessionell rehabilitering. Behovet av enskild terapi är inte ett skäl för bedömning och rehabilitering på den geriatriska polikliniken.

Tjänsten är delvis avgiftsbelagd.