Hälsorådgivning för klienter inom mental- och missbrukarvården

Vi hjälper dig att förebygga och ta hand om infektioner och smittsamma sjukdomar orsakade av injektioner.

Hälsorådgivningen ger information och stöd till personer med intravenöst narkotikamissbruk och till deras närstående. Du kan komma direkt till servicestället under dess öppettider, och du behöver ingen remiss eller tidsbokning. Tjänsten är anonym och bygger på ömsesidigt förtroende. Hälsorådgivningen ger samtalshjälp, servicerådgivning samt hälso- och socialhandledning. Dessutom erbjuder servicestället hjälp till exempel med problem som rör boendet eller utkomsten och med vården av bakomliggande sjukdomar och andra symtom. Hälsorådgivningen kan ge information om olika missbruksbehandlingar och vårdplatser samt hur du söker dig till dem. Dessutom har du möjlighet att få information om och vård för infektioner, hudsymtom och könssjukdomar orsakade av injektioner samt för andra problem som kräver hälsovård. Syftet med hälsorådgivningen är att hjälpa dig att ta hand om din egen hälsa och minska skadorna som ditt rusmedelsbruk medför. Vi erbjuder till exempel testning, övervakning och vård av infektionssjukdomar samt byte av injektionsutrustning.

Villkor för att få tjänsten

Servicen är anonym med låg tröskel, det finns inga kriterier för den och du kan söka dig till den fritt under serviceställets öppettider. Hälsorådgivningen är en lättillgänglig service.

Tjänsten är avgiftsfri.