Tillfällig inkvartering för klienter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna

Vi tillhandahåller en brådskande kortvarig boendeservice för bostadslösa klienter inom mental- och missbruksvården.

Tillfällig inkvartering är boendeservice enligt socialvårdslagen för vuxna bostadslösa som behöver en kortsiktig och brådskande boendetjänst på grund av psykisk ohälsa och/eller en missbrukssjukdom. Berusning är inte ett hinder för att övernatta i tillfällig inkvartering. Du kan söka dig till tjänsten utan tidsbokning eller remiss under alla tider på dygnet. I tillfällig inkvartering får du stöd av personalen med att ordna dina ärenden och ditt boende. I tjänsten får du stöd för att ta hand om dina grundläggande behov: du får vägledning för att ordna din matförsörjning, tvätt och att ta hand om dig själv samt möjlighet att sköta din personliga hygien. Du får också stöd med hälso- och sjukvårdsfrågor, kartläggning av den sociala situationen och utarbetande av en uppföljningsplan. Under den tillfälliga inkvarteringen gör man tillsammans med dig en bedömning om vilken typ av stöd och eventuella andra tjänster du behöver. Personalen i tillfällig inkvartering arbetar med dig på ett sätt som är systematiskt och målinriktat, möjliggör rehabilitering och förbereder för det fortsatta boendet. Personalen är närvarande på enheten för tillfällig inkvartering dygnet runt och har expertis inom psykisk ohälsa och missbrukssjukdomar.  Tjänsten är avsedd som en tillfällig lösning, och syftet är att hitta en lämplig form av boende tillsammans med dig. Det är frivilligt för dig att söka dig till tillfällig inkvartering, men du måste följa reglerna för tillfällig inkvartering och ta emot tjänsten.

Villkor för att få tjänsten

Servicen är avsedd för myndiga bostadslösa mentalvårds- och missbruksklienter. Det behövs ingen remiss och du kan komma till servicen dygnet runt. Ett berusat tillstånd är inte ett hinder för att få service.

Tjänsten är avgiftsfri.

Den enda enheten för tillfälligt boende för klienter inom mental- och missbruksvården inom Västra Nylands välfärdsområde finns i Esbo. I andra områden kan tillfälligt boende ordnas på olika sätt.