Serviceboende med heldygnsomsorg för äldre

Vi ordnar institutionsvård för personer vars vård inte kan ordnas hemma eller i en servicebostad.

Serviceboende med heldygnsomsorg är ett möjligt alternativ för dig när du behöver vård och omsorg dygnet runt och inte längre kan bo i ditt eget hem. Serviceboende med heldygnsomsorg kräver en bedömning av servicebehovet och ett beslut gällande servicebehovet. Serviceboende med heldygnsomsorg erbjuds i de vårdhem som finns på Västra Nylands vårdhemsportal. Alla vårdhem i Västra Nyland, såväl välfärdsområdets som privata tjänsteproducenters vårdhem, följer samma principer för tjänstens innehåll och kvalitet. På vårdhemmet finns ständigt personal som ger den hjälp som du behöver och säkerställer att du får den hälso- och sjukvård som behövs. Läkemedelsbehandlingen genomförs av vårdpersonalen. Kostnaderna för läkemedlen betalar du själv. Vårdhemmen har också en utsedd ansvarig läkare. Du kan leva och bo tryggt enligt dina egna önskemål och vanor. Om du vill, kan du till exempel delta i friluftsliv, motion, kultur och fritidsaktiviteter. I rummet du hyr finns en elektriskt justerbar säng, en madrass, ett klädskåp, ett låsbart förvaringsutrymme och en taklampa. Tjänsteproducenten tar hand om tvätt av kläder och sängkläder. Om du har textilier som kräver specialtvätt, ansvarar du eller din närstående för tvätten. Som invånare på vårdhemmet får du daglig frukost, lunch, eftermiddagskaffe, middag, kvällsmål och vid behov nattmat. Tjänsteproducenten ordnar på sin bekostnad puread mat och specialkost samt läkarordinerade kompletterande näringspreparat. I vårdhemmet kan du bo livet ut.

Villkor för att få tjänsten

Du kan ansöka till långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg när ditt behov av vård och omsorg har blivit så stort att du inte längre kan bo hemma. Serviceboende med heldygnsomsorg erbjuds i de vårdhem som finns på Västra Nylands vårdhemsportal. För serviceboende med heldygnsomsorg krävs en omfattande bedömning av servicebehovet och ett beslut om servicebehovet. Din situation bedöms som en helhet när beslutet fattas. Du kan få tjänsten beviljad om nedsättningen av din funktionsförmåga är så omfattande att du behöver vård och omsorg dygnet runt. Som hjälp för att bedöma situationen som helhet används olika slags mätare för bedömning av den fysiska, psykiska, kognitiva eller sociala funktionsförmågan. Förutsättningen för att få tjänsten är att tjänsterna inom hemvården, närståendevård eller andra tjänster som stöder boendet i hemmet redan har provats, men konstaterats vara otillräckliga.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Ansökan om vårdplats i västra nylands välfärdsområde (När jag bor i ett annat välfärdsområde)

Den som vill flytta och bli invånare i ett annat välfärdsområde, men på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning eller av någon annan orsak inte kan bo självständigt där, kan anhålla om socialservice och vårdplats där på samma grunder som välfärdsområdets invånare.