Allmänt socialarbete och handledning

Vi erbjuder stöd i olika livssituationer. Vi ordnar handledning, rådgivning och hjälp också i brådskande fall.
Vi ordnar stöd, handledning och rådgivning för vuxna i olika vardagliga situationer.
Vi stöder, handleder och rådger unga vuxna i olika vardagssituationer.
Våra erfarenhetsexperter ger dig stöd tillsammans med experterna inom socialarbete.
Vi tryggar brådskande hjälp och nödvändig socialservice i krissituationer under tjänstetid.
Vi stöder och handleder dig i vardagliga situationer och frågor kring förmåner