Erfarenhetsexperter

Våra erfarenhetsexperter ger dig stöd tillsammans med experterna inom socialarbete.

Erfarenhetsexperterna inom vuxensocialarbetet är personer som fått erfarenhetsexpertutbildningen och som har egen erfarenhet av sjukdom, funktionsnedsättning eller en svår livssituation. De vet vilka tjänster som har hjälpt dem själva och är redo att hjälpa andra i samma situation. Erfarenhetsexperterna samarbetar med yrkesutbildade personer inom socialt arbete i olika typer av uppgifter. Du kan få stöd av en erfarenhetsexpert om du till exempel kämpar med ekonomin, svåra boendeförhållanden, ett beroende eller andra problem i vardagen. Erfarenhetsexperten kan ge dig information och praktiskt stöd med att hantera din livssituation. Erfarenhetsexperten ger hopp och mod att försöka klara sig vidare även i en livssituation som verkar hopplös. Du kan be att erfarenhetsexperten även deltar och stödjer dig under möten med yrkesutbildade personer. Om du vill kan du också träffa erfarenhetsexperten privat. Till de erfarenhetsexperter som arbetar med planering och utveckling kan du berätta dina önskemål kring och erfarenheter av tjänsterna. Erfarenhetsexperternas tjänster är kostnadsfria och avsedda för personer som fyllt 18 år. Du kan boka ett möte även om du inte är klient inom social- och hälsovården och, om du vill, även ta med en närstående till mötet. Erfarenhetsexperterna har ett arbetsavtal och tystnadsplikt.

Villkor för att få tjänsten

- Servicen är avsedd för vuxna som känner att de behöver stöd av en person som har erfarenheter av att använda sociala tjänster. - Servicen kan fås under en bestämd tid. - Servicen kräver inte en klientrelation inom socialservicen.

Tjänsten är avgiftsfri.