Rådgivningstjänster inom vuxensocialarbetet

Vi stöder och handleder dig i vardagliga situationer och frågor kring förmåner.

Vuxensocialarbetets rådgivning ger dig stöd och vägledning i olika vardagssituationer eller kring frågor om förmåner. Socialservicens rådgivning vägleder dig om hur du ansöker om en tjänst eller förmån och vid behov ger råd om vilka bilagor som behövs för handläggningen av ansökan. Vuxensocialarbetets rådgivning är öppen för alla och leder inte automatiskt till klientskap inom socialservicen. Vi försöker tillsammans hitta sätt att förbättra din livssituation. Vi kan till exempel hjälpa dig med frågor kring sysselsättning, studier, ekonomiska bekymmer eller boende. Vuxensocialarbetet samarbetar med andra aktörer för att hitta de tjänster som passar dig bäst. Rådgivning om sociala tjänster ges utan tidsbokning. För bedömning av servicebehovet kan man vid behov även boka ett möte. Kontakt med rådgivningen leder inte automatiskt till ett klientskap och rådgivningen kan även kontaktas anonymt. Vuxensocialarbetets rådgivningstjänster samarbetar med andra socialvårdstjänster, primärvården, sysselsättningstjänsterna och FPA, allt beroende på klientens behov.

Villkor för att få tjänsten

- Tjänsten är avsedd för vuxna som behöver stöd och vägledning i olika vardagssituationer eller kring frågor om förmåner. - Rådgivningen leder inte automatiskt till klientskap inom socialservicen.

Tjänsten är avgiftsfri.