Vuxensocialarbete för unga vuxna

Vi stöder, handleder och rådger unga vuxna i olika vardagssituationer.

Vuxensocialarbetet för unga vuxna är systematiskt socialt arbete med myndiga unga personer. Du kan kontakta vuxensocialarbetet när du behöver stöd, handledning och rådgivning i olika svåra vardagssituationer. Vi försöker tillsammans hitta sätt att förbättra din livssituation. Vi kan till exempel hjälpa dig med frågor kring sysselsättning, studier, ekonomiska bekymmer eller boende. Vuxensocialarbetet samarbetar med andra aktörer för att hitta de servicer som passar dig bäst. Om du behöver ekonomiskt stöd kan du vid behov även lämna in en ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd till vuxensocialarbetet. Om du är en ny klient ska du kontakta socialbyrån i ditt område. Om du har en utsedd kontaktperson ska du i första hand sköta ärenden på det sätt som du kommit överens om med hen.

Villkor för att få tjänsten

Servicen är avsedd för dig om du - är mellan 18 och 29 år gammal - skulle ha nytta av en bedömning av servicebehovet och/eller en klientplan som görs med en yrkesutbildad person inom socialvården för att identifiera vilka socialservicer som skulle vara till nytta för dig.

Tjänsten är avgiftsfri.