Tillfälligt rusmedelsfritt boende för vuxna

Vi ordnar tillfälligt, rusmedelsfritt boende i situationer där klienten behöver kortvarig och brådskande hjälp.

De tillfälliga rusmedelsfria boendetjänsterna är avsedda för bostadslösa och familjer som av särskilda skäl behöver akut och kortvarig hjälp eller stöd för att ordna sitt boende. Alternativ och möjligheter till tillfälligt boende utreds tillsammans med dig. Tillfälligt boende kan också ordnas som nödboende i akuta situationer där servicebehovet är för några dagar. De tillfälliga boendetjänsterna är alltid en tillfällig lösning. Vårt mål är att stödja dig i att ordna mer permanent boende och avlägsna hinder för det. En boendeplan utarbetas för att stödja målen. Vi bedömer din övergripande situation och dina eventuella stödbehov och vägleder dig till stödboendet eller andra tjänster vid behov. Stöd kan till exempel vara stöd och vägledning som ges av en boendehandledare eller som ges i en enhet för tillfällig boende. Boendeplanen kan också få stöd från olika samarbetsnätverk. Om den bostadslösa personen eller familjen kan ordna tillfälligt boende med egna medel kan de dock få stöd vid behov i frågor som rör beslut om fortsatt boende. Du kan söka dig till tjänsten genom en bedömning av en yrkesutbildad person inom socialvården. En yrkesutbildad person inom socialvården fattar beslut om tjänsten.

Villkor för att få tjänsten

Tjänsten tillfälligt boende är avsedd för - i regel bostadslösa personer, - personer eller familjer som av särskilda skäl behöver akut och kortvarig hjälp eller stöd att ordna sitt boende och - mindre bemedlade klienter som inte har möjlighet att själva ordna sitt tillfälliga boende. - Icke-kommuninvånare (till exempel papperslösa) kan beviljas nödinkvartering. Tjänsten är drogfri. Före beviljande av tjänsten utreds tillsammans med en yrkesutbildad person inom socialvården de övriga möjliga primära boendealternativen och -tjänsterna. Beviljandet av tjänsten tillfälligt boende baseras på en bedömning av en yrkesutbildad person inom socialvården och ett beslut i enlighet med socialvårdslagen. Tjänsten beviljas alltid för en viss tid.

Tjänsten är avgiftsfri.