Stöd för sysselsättning

Vi erbjuder individuellt stöd för personer som har svårt att sysselsätta sig t.ex. på grund av arbetslöshet, försämrad arbetsförmåga eller avbrutna studier. Tillsammans kan vi reda ut situationen, och vi hjälper till att förstärka arbets- och funktionsförmågan. Sidan uppdateras snart!
Vi stöder arbets- och funktionsförmågan och stärker vardagshanteringen för att förbättra sysselsättningen.
Vi bedömer ditt hälsotillstånd och kartlägger din arbets- och funktionsförmåga samt rehabiliteringsbehov.
Vi ger individuellt sysselsättningsstöd genom att kombinera olika tjänster.
Vi kartlägger dina hinder för sysselsättningen och lösningar på dem tillsammans med en socialhandledare.
Vi stärker den sociala funktionsförmågan och stöder växelverkansfärdigheter för en smidigare vardag.
Vi utarbetar en plan för stödet för arbetsförmågan och vid behov hänvisar dig vidare.
Vi ordnar särskilda stödåtgärder för att hitta sysselsättning för personer som behöver stöd på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom.
Vi stöder introduktionen i arbetslivet och utvecklingen av arbetslivsfärdigheter.
Vi erbjuder social handledning, rådgivning av en sjukskötare samt tjänster som förbättrar sysselsättningen.