Sysselsättningsfrämjande tjänster

Vi främjar arbets- och funktionsförmågan samt delaktigheten hos arbetslösa.
Vi stöder arbets- och funktionsförmågan och stärker vardagshanteringen för att förbättra sysselsättningen.
Vi bedömer ditt hälsotillstånd och kartlägger din arbets- och funktionsförmåga samt rehabiliteringsbehov.
Vi kartlägger dina hinder för sysselsättningen och lösningar på dem tillsammans med en socialhandledare.
Vi stärker den sociala funktionsförmågan och stöder växelverkansfärdigheter för en smidigare vardag.
Vi utarbetar en plan för stödet för arbetsförmågan och vid behov hänvisar dig vidare.
Vi erbjuder social handledning, rådgivning av en sjukskötare samt tjänster som förbättrar sysselsättningen.