socialhandledning och socialarbete inom sysselsättningsfrämjande tjänster

Vi kartlägger dina hinder för sysselsättningen och lösningar på dem tillsammans med en socialhandledare.

Sysselsättningshandledningen inom vuxensocialarbetet är en service där en socialhandledare inom vuxensocialarbetet utförligt kartlägger dina hinder för sysselsättning och söker lösningar på dem tillsammans med dig. Du behöver inte vara arbetslös arbetssökande för att träffa en socialhandledare. Det räcker att du vill ha hjälp med att komma framåt på vägen till arbetslivet. Socialhandledaren hjälper dig med utmaningar med ekonomin, vardagen och livskompetensen med hjälp av de verktyg som används inom social handledning. Socialhandledaren bistår dig med att kartlägga dina möjligheter att hitta din plats i arbetslivet. Servicen kan vara nyttig för dig som är redo att ta klivet ut i arbetslivet eller att börja studera, men behöver stöd i livet för att förverkliga dina planer och drömmar. Socialhandledaren kartlägger din situation och planerar tillsammans med dig en individuell, behovsanpassad stig mot arbete, utbildning eller andra servicer. Hen vägleder dig till servicerna och följer aktivt upp dina framsteg. Sysselsättningshandledningen är en frivillig och kostnadsfri socialservice.

Villkor för att få tjänsten

- Sysselsättningshandledningen inom vuxensocialarbetet är en service som riktar sig till personer i arbetsför ålder. - Du behöver inte vara arbetslös arbetssökande för att träffa en socialhandledare.

Tjänsten är avgiftsfri.