Verksamhet i sysselsättningssyfte (27 d § i socialvårdslagen)

Vi ordnar särskilda stödåtgärder för att hitta sysselsättning för personer som behöver stöd på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom.

Verksamhet i sysselsättningssyfte är en socialservice som är avsedd för personer som på grund av en funktionsnedsättning eller en sjukdom behöver särskilda stödåtgärder för att hitta sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Om du på grund av en funktionsnedsättning, sjukdom eller någon annan motsvarande anledning har svårigheter att klara den dagliga livsföringen och du därför behöver stödåtgärder för att hitta sysselsättning, kan du få hjälp och stöd via denna service. Stödet kan vara till exempel anpassning av arbetsuppgifterna så att de passar dig eller mer omfattande introduktion och vägledning på jobbet. Verksamhet i sysselsättningssyfte passar dig som kan fungera nästan självständigt och har de färdigheter som arbetet kräver. Verksamhet i sysselsättningssyfte är avlönat arbete på en vanlig arbetsplats för vilket du får lön enligt kollektivavtal. Arbetscoachen ger dig och vid behov även arbetsgivaren stöd.

Villkor för att få tjänsten

- Om du på grund av en funktionsnedsättning, sjukdom eller någon annan motsvarande anledning har svårigheter att klara den dagliga livsföringen och du därför behöver stödåtgärder för att hitta sysselsättning. - Verksamhet i sysselsättningssyfte passar dig som kan fungera nästan självständigt och har de färdigheter som arbetet kräver.

Tjänsten är avgiftsfri.