Morgon- och eftermiddagsvård för skolelever och studerande med funktionsnedsättning

Vi tillhandahåller morgon- och eftermiddagsvård för skolelever och studerande med intellektuell funktionsnedsättning och svår autism.

Tjänsterna för personer med funktionsnedsättning ordnar morgon- och eftermiddagsvård för skolelever med funktionsnedsättning och svår autism som stöd för föräldrarnas arbete eller studier. I tjänsten ingår transporter. Tjänsten är avsedd för personer som inte kan vara ensamma hemma eller ta del av den allmänna morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Villkor för att få tjänsten

Tjänsten är avsedd för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svår autism som inte klarar av att vara ensamma hemma eller delta i den allmänna morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Tjänsten är avgiftsfri.