Stödboende för personer med funktionsnedsättning

Vi stöder självständigt boende genom olika socialtjänster, till exempel stödbesök av en boendestödshandledare.

Stödboende innebär att man bor självständigt i en hyresbostad eller en ägarbostad och får sociala tjänster, till exempel stöd av en handledare. Stödbesök ordnas i klientens hem för att underlätta klientens boende, skötsel av ärenden utanför hemmet och hantering av vardagen. Stödboende kan även ordnas i närheten av en boendeenhet inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning, där klienten kan få stöd.  Stödet kan bestå av hembesök, och utöver detta kan handledning fås per telefon och via videosamtal. 

Villkor för att få tjänsten

Tjänstens klienter är personer med funktionsnedsättning som har förmågan att klara av självständigt boende med stöd av en boendestödshandledare.

Tjänsten är delvis avgiftsbelagd.