Undervisning i kommunikation för barn och unga med funktionsnedsättning

Vi lär ut teckenspråk och kommunikation som kompletterar och ersätter talat språk samt handleder klienterna i användningen av hjälpmedel.

Med kommunikationsundervisning avses undervisning i teckenspråk eller alternativ och kompletterande kommunikation samt handledning i att använda kommunikationshjälpmedel. Målet med kommunikationsundervisningen är att på olika sätt stödja kommunikationen och interaktionen i vardagen. Kommunikationsundervisningen ersätter inte talterapi eller handledning som ges av en talterapeut och inte heller den bedömning av kommunikationshjälpmedel som hör till medicinsk rehabilitering. Målet för talterapi kan till exempel vara att bygga en bildmapp och målet för kommunikationsundervisningen att man lär sig använda bildmappen i familjen. Kommunikationsundervisningen kan ordnas som familjeundervisning, gruppundervisning eller distansundervisning.

Villkor för att få tjänsten

Undervisning i kommunikation ordnas bland annat för - familjer som har ett barn med intellektuell funktionsnedsättning och kommunikationsutmaningar - familjer med hörselskadade barn - vuxna som har tal- eller hörselskador efter en sjukdom eller olycka. Kommunikationsundervisningen ersätter inte talterapi eller handledning som ges av en talterapeut och inte heller den bedömning av kommunikationshjälpmedel som hör till medicinsk rehabilitering.

Tjänsten är avgiftsfri.