Kotihoidon asiakasmaksut

Voit arvioida, kuinka paljon kotihoitosi maksaisi kuukaudessa, jos käytät hyvinvointialueen kotihoitoa.

Jos perheeseen kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, niin ota yhteyttä Seniori-infoon arvioiden laskemiseksi.
Bruttotulot ovat tulot ennen veroja. Bruttotuloja ovat palkka, eläke-, vuokra- ja korkotulot sekä etuudet, esimerkiksi eläkkeensaajan hoitotuki.